АРШАК НЕРСИСЯН „ПОСОКИ“

posted in: Uncategorized | 0

Галерия „ЛИК“

представя

АРШАК НЕРСИСЯН

Ретроспективна изложба

ПОСОКИ“

2.04.до 28.04.2015г.

откриване на 2.04./четвъртък/ от 18.30ч.

Аршак Нерсисян е роден през 1952 г. в Армения.Завършил е Ереванска Художествена академия. В Армения е работил като художествен редактор на сп.“Жените на Армения“. През 1994г. идва в България, като представител на „Арменски културен фонд“. От 1996 г. работи като свободен художник. Има над 30 самостоятелни изложби, между които в галерия „Средец“, „Пловдивска градска галерия“, гал.“Натали“, гал.“Европа“, гал. „Бургас“, гал. „Богориди“ и др. Участвал е в Национално биенале гр. Бургас 2010, 2012, 2014г., Национална изложба „Портрет“ – Шипка 6, изложба „Майстори на портрета“ в зала Средец.

Има много участия в пленери в България в Малко Търново, Китен, Пловдив, Еркеч, Кюстендил и др.

Международни представяния в Черна гора, в Австрия – симпозиум в гр.

Пьохларн, Унгария – Будапеща, „Биенале на изкуствата“ /Представителна изложба на Български културен център/.

През 2009 г. му е връчена „Награда за годината“ на галерия „Бриз“ гр. Бургас.

Аршак е и арменски художник с контраста на цветовете, и френски с кубистичните си и фовистки решения и български с избора на някои от сюжетите, но може би най-точното е да го определим като неокубист. „Интересува ме вътрешната конструкция и композиция. Картините ми не са чист реализъм – казва художникът – но общата композиция е пречупена през кубизма.“

В действителност корените на неговото изкуство и естетика насочват към сподвижниците на тези художници от началото на ХХ век, обединени в т. нар. движение „Бубной валет“; опиране на изкуството на примитива с неговата органичност и самобитен език, различен от ретроспектизма на Мир Искусства и салонния му характер. Това са тези, които са преминали през експеримента на Френското изкуство – фовизма, т.е. през течението на дивите, отличаващо се с крайна експресия и през сезанизма и кубизма, характерен с разбиването на живописното пространство на картината и постигане на пространствена многоплановост. Тези художници и техните руски последователи успяват да разширят пластичния изказ чрез декоративност, яркост на цвета, фактурна сложност, запазвайки една подчертана жизнерадост.

Така сочната живопис на Аршак ни връща към едни от най-енергич-ните експериментатори във френската и руската живопис, а в последните десетилетия и в българската, известни със своята чувствителност към колорита и композицията. Точно сред тях, според мен, трябва да търсим и инвенциите на Аршак Нерсисян, преработени от неговата собствена чувствителност и умение. В този смисъл той е художник, който не можеш да сбъркаш с други.“

Проф. Аксиния Джурова

2.04.2015 г.