transperent_tallGallery LIK

Цели и задачи на галерия “ЛИК”

Галерия “ЛИК” е пространство, което има за цел представяне на съвременното българско изкуство, а в бъдеще и на световното, с което ще се стреми да провокира интелектуалното любопитство на публиката и да стимулира критическото мислене на българската художествена общественост.

С дейността си галерията заявява желанието си да дава възможност на младото поколение да участва в културния живот, като предоставя пространството си за реализиране и представяне на различни творчески проекти.

Една от задачите, които си поставя галерия “ЛИК” е да търси и показва синтеза на архитектурата с други форми на пластичните и приложни изкуства. Също така, чрез своите експозиции, галерията се стреми да изследва приемствеността между различните поколения художници, като ги представя в общи изложби.

В програмата на галерия “ЛИК” е заложена идеята за работа с чуждестранни галерии и автори, както и организирането на примиери на книги, лекции, срещи и дискусии на теми от съвременното изкуство, култура и архитектура, презентирането на мултимедийни проекти и алтернативни форми на съвременните визуални изкуства.

Основна цел на галерията е популяризирането на съвременното изкуство и култивирането на естетически вкус на публиката.

Галерията отвори своите врати на 17 май 2004г. Оттогава тя представя както вече утвърдени автори, така и нови и талантливи млади творци, които ще имат бъдеще в развитието на българското изкуство и култура.